המכון לחקר התחבורה החל בפעילותו באוקטובר 1977 כיחידת מחקר אוטונומית בטכניון. המכון משמש אכסניה לפעילות מחקרית של חברי סגל מיחידות אקדמיות שונות, הפעילים בתחום הרחב של חקר התחבורה, ומהווה מסגרת לשיתוף פעולה בנושאים אלה בין יחידות הטכניון. המחקר במכון ממומן בעיקר ע”י משרדי הממשלה ומכוון לפתרון בעיות בעלות חשיבות לאומית רבה בתחומי הבטיחות בדרכים, בקרת תנועה ותעבורה, תשתית דרכים, תכנון תחבורה, תכנון מערכות תחבורה, אנרגיה וסביבה. המכון זכה להכרה בארץ ובעולם כמוביל בתחומי מחקר התחבורה שבהם רכש ניסיון רב וחבריו פעילים ובעלי תפקידים בארגונים בינלאומיים מובילים בתחום. הישגי המחקרים ופעילות המכון תרמו רבות לשיפור הבטיחות בדרכים, לתשתית התחבורה, לבקרת התנועה ולאיכות הסביבה.

Image for המרכז לחקר הבטיחות בדרכים
ביצוע מחקר מדעי לפיתוח תכניות והתערבויות בטיחות מבוססות ידע, ופיתוח כלים תומכים לאנשי מקצוע ולמקבלי החלטות בבטיחות בדרכים
Image for המרכז לחקר ניהול ניידות
פיתוח מערכות מתקדמות לניהול ניידות בערים תוך מתן מענה בזמן אמת לצרכים הדינמיים של כלל משתמשי הדרך
Image for המרכז הישראלי למחקר בתחבורה חכמה
עידוד מחקרים רב-תחומיים תוך יצירת שיתופי פעולה לפיתוח ידע ותובנות, והון אנושי בתחום התחבורה החכמה
Image for המעבדה לתחבורה חכמה
המעבדה עוסקת בפיתוח, הערכה, יישום ותפעול של מערכות תחבורה חכמות
Image for T-SMART מעבדה
פיתוח מערכות תחבורה חכמות לרשתות בקנה מידה גדול, בהתבסס גישת מחקר בינתחומית המשלבת תורת זרימת התנועה ותורת הבקרה
Image for המעבדה לתשתיות תחבורתיות
תיאור קצר לדף הפתיחה תיאור קצר לדף הפתיחה תיאור קצר לדף הפתיחה
left arrow right arrow
אנשי המכון
left scroll arrow
Image for פרופ"ח ג'אק חדאד
ראש המכון, חוקר
Image for ג'ימי עדה
חוקר.ת
Image for פרופ' שלמה בכור
חבר המכון
Image for עודד קומר
חוקר.ת
Image for פרופ' תומר טולדו
חבר המכון
Image for יאנה ברסקי
חוקר.ת
Image for פרופ' קרל מרטנס
חבר המכון
Image for פרופ' רפאל לינקר
חבר המכון
Image for ברק זונטג
חוקר.ת
Image for ד"ר אריה סידס
חבר המכון
Image for קטי נחמדי
חוקר.ת
Image for פרופ"ח ארז כרפס
חבר המכון
Image for תחיה אלון
חוקר.ת
Image for אבלין עמי
צוות אדמיניסטרטיבי וטכני
Image for סמדר אמיר
חוקר.ת
Image for יזן ספדי
דוקטורנט.ית
Image for פרופ"ח ג'אק חדאד
חבר המכון
Image for ד"ר נתן פנחס
אורח.ת
Image for פרופ' יורם שיפטן
חבר המכון
Image for נינה זרחין
חוקר.ת
right scroll arrow